Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Conference Manager A/S (i det følgende benævnt “Dataansvarlig”, “vi” eller “os”) behandler dine personoplysninger.

Sidst opdateret: 29.06.2023

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Conference Manager A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger. Her ser du vores konktaktoplysninger:


Conference Manager A/S
Kongevejen 268
2830 Virum
Danmark
CVR: 19756289
Tlf.nr.: 8883 2000
E-mail: info@conferencemanager.dk

2. Beskrivelse af behandlingen

For at give en klar og gennemskuelig information om, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger har vi inddelt vores Privatlivspolitik i forskellige afsnit. Privatlivspolitikken er relevant for dig, hvis du er kunde, leverandør, samarbejdspartner eller person med tilknytning til disse (f.eks. medarbejder eller konsulent), hvis du bruger vores websites og/eller modtager markedsføring, nyhedsbreve o.lign. fra os eller du er jobansøger.

Formål

 1. Levering af vores ydelse: Personoplysninger indtastet af dig eller en person der på dine vegne har bestilt et produkt/ydelse hos os, har forespurgt eller anmodet om informationer om vores produkt/ydelse, tilmeldt sig et af vore arrangementer eller et lignende formål.
 2. Markedsføring: Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder at målrette vores kommunikation med dig på baggrund af dine interesse- og fokusområder samt sende dig relevant markedsføring i form af bl.a. nyhedsbreve.
 3. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside: Personoplysninger indsamles ved din brug af vores hjemmeside. Disse oplysninger bruger vi til at optimere brugeroplevelsen på tilmeldingswebsitet og de ydelser vi tilbyder. Se nærmere herom i vores cookie-politik.
 4. Statistik: Personoplysninger anvendes til at udarbejde statistikker for brugen af vores websites.
 5. Jobsøgning: Personoplysninger anvendes til at behandle din ansøgning.

Kategorier af personoplysninger

Kategorierne af personoplysninger afhænger af anvendelsen og din relation til Conference Manager, herunder om du f.eks. er kunde eller alene har tilmeldt dig vort nyhedsbrev.


Af sikkerhedsmæssige årsager samt til fejlfinding behandler vi følgende oplysninger:

 • IP adresse, browser oplysninger, tidsstempel

Herudover behandler vi personoplysninger du frivilligt har afgivet via kontaktformularer på vores hjemmeside, herunder, men ikke begrænset til:

 • Navn, e-mail, stilling, firma, telefonnummer, kommentarer mv.

Søger du en stilling hos Conference Manager A/S behandler vi de oplysninger du fremsender til os, herunder potentielt personfølsomme oplysninger du frivilligt har afgivet.

Kilder

Vi indsamler oplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Den virksomhed eller organisation, som du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent)
 • Online kilder f.eks. sociale medier, der er offentligt tilgængelige, hvis du vælger at give os oplysninger herom.

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.f
  Når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse for os. Vi har en legitim interesse i at kunne komme i kontakt med dig, kommunikere og samarbejde med dig om indgåelse/efterlevelse/opfyldelse af aftaler med dig eller den virksomhed eller organisation, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent), samt efterkomme anmodninger fra dig. Herunder har vi en legitim interesse i at opbevare dokumentation for vores samarbejde til brug for fakturering og løsning af eventuelle tvister mv.
 • Artikel 6.1.b
  Når det er nødvendigt for at opfylde en aftale med dig, eller for at vi kan håndtere forespørgsler og lignende forud for din eventuelle indgåelse af en aftale med os
 • Artikel 6.1.c
  Når behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse for os. I visse tilfælde er vi retligt forpligtet til at opbevare materiale, hvori dine personoplysninger indgår. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringslovgivningen.
 • Artikel 6.1.a
  Når du frivilligt har givet os dit samtykke, f.eks. ved at fremsende en jobansøgning, udfylde en formular eller lign.

Modtagere

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører, support, vareleverandører og finansielle institutioner, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Koncernselskaber
 • Offentlige myndigheder

Opbevaring

Vi opbevarer oplysninger om dig, så længe vi har behov for at kunne:

 • varetage de formål, der er nævnt ovenfor
 • dokumentere:
  1. samarbejdet
  2. vores ret til behandling af personoplysningerne samt
  3. vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger og anden lovgivning, f.eks. bogføringslovgivningen (der stiller krav om, at vi skal gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører)

3. Pligtmæssig information

Når vi indsamler personoplysninger fra dig, er det frivilligt om du vil give oplysningerne til os. Hvis du ikke giver os personoplysningerne, kan konsekvensen være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder:

 • at vi ikke kan indgå i en kunde-/leverandør- eller anden samarbejdsrelation med dig, herunder kunne kommunikere og have løbende kontakt med dig eller den virksomhed, du er tilknyttet (f.eks. som medarbejder eller konsulent),
 • at vi ikke kan efterkomme dine anmodninger,
 • at vi ikke kan give dig brugeradgang til vores services, ydelser og systemer og
 • at vi ikke kan behandle din ansøgning til en stilling

4. Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at: Kontakte den Dataansvarlige beskrevet i punkt 1.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Vælg sprog

Du kan vælge mellem følgende sprog.

Danmark

Europa

UK

Tyskland

Holland

Conference Manager logo

Din bestilling er nu bekræftet!

Vi har modtaget din bestilling og sender snart en bekræftelse på mail med flere detaljer. Mange tak for din ordre!

Med venlig hilsen
Conference Manager

Har du spørgsmål vedrørende bestillingen?
Ring til os på +45 88 83 20 00

Conference Manager logo

Du er nu tilmeldt vores nyheder og opdateringer!

Du kan forvente at modtage en eller flere mails om måneden med relevant indhold om vores systemer og services. Du kan til enhver tid afmelde dig i bunden af vores mails.

Med venlig hilsen
Conference Manager

Conference Manager logo

Mange tak for din henvendelse!

Vi har nu modtaget din henvendelse. Du vil hurtigst muligt blive kontaktet af en relevant medarbejder.

Med venlig hilsen
Conference Manager