Fakturamodul

Via fakturamodulet kan du lade Conference Manager generere og udsende faktura direkte fra systemet.

Fakturamodulet hjælper dig med at holde det komplette overblik over dine betalinger.

Fakturering – straks eller manuelt

Med fakturamodulet, kan du selv afgøre, om du ønsker at systemet automatisk skal sende en faktura straks efter tilmelding, eller om du manuelt vil godkende hver ordre inden faktura fremsendes.

Mulighed for manuel tilføjelse af ordrelinjer (positive eller negative)

Har du behov for at tilrette ordre, og tilføje en ny fakturalinje eller eventuelt en særlig rabat, så kan du nu manuelt tilføje linjer til fakturaen.

Angivelse af moms

Systemet understøtter forskellige momssatser på forskellige ydelser/produkter. Det hele specificeres og udregnes på fakturaen.

Ordre- og fakturaliste via API

Har du behov for at overføre fakturadata til dit eget økonomisystem eller lignende, så stiller vi et API til rådighed for udtræk af ordre- og fakturalister. Det kræver blot at du også har vort API modul.

Depositum

Depositum på tilmeldingsgebyr – angives pr. deltagerkategori

For hver deltagerkategori, har du mulighed for at bestemme, om der skal opkræves et fast depositum. En eventuel slutbetaling, som du ønsker at opkræve via systemet, kan f.eks. opkræves en måned før arrangementets afholdelse, ved at du fremsender et betalingslink til slutbetalingen. Alt kan fungere med autocapture, således at du ikke skal bruge yderligere tid på betalingerne.

Straksbetaling af tilvalg ved depositum

Det er muligt med et tilvalg, at tvinge systemet til at opkræve denne betaling forud, selvom der opkræves depositum. Dette kan f.eks. anvendes til afbestillingsforsikringer, som skal opkræves indledningsvis for at være gældende – og dette beløb tillægges således depositumopkrævningen.

Nøglefunktioner i fakturamodulet

Fakturer via mail eller EAN

Der er indbygget EAN integration, så fakturaerne kan sendes direkte fra systemet, uanset om det er via mail eller EAN.

Betalingsfrist og rykkergebyr

Fakturamodulet holder styr på betalingsfrister, og lader dig masse-udsende rykkere til kunder med overskredne forfaldsdatoer.

Momssatser

Du kan selv angive evt. ekstra momssatser, og det hele udspecificeres automatisk på fakturaen.

Nummerserie og præfix

Du kan angive præfix og startnummer, til de fortløbende fakturanumre, så de passer ind i jeres regnskab.

Lad vores support kontakte dig!

Kommunikation ikon Brug for hjælp til systemet?